Misyon - Vizyon
MİSYON
Üniversitemizin idari teşkilatının en verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; kurum içinde ve dışında etkili bir iletişim ağı oluşturmak; öğrencilerin, personelin ve toplumun taleplerini değerlendirerek etkin bir yönetim hizmeti sunmak; şeffaf, etkin ve hesap verebilme sorumluluğuna sahip, düzenli çalışma prensipleri olan etkili bir performans yönetimi oluşturmak temel misyonumuzdur.


VİZYON
Kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, karşılaşılabilecek sorunlar için hızlı ve kararlı bir şekilde çözüm üretip, gelebilecek her türlü taleplere duyarlı olup, idari teşkilatımızı verimli olarak kullanabilmek ve kurumsallaşmış, kurum kültürünü benimsemiş, hizmetlerin ileri düzeyde sunulduğu çağdaş bir yönetim anlayışı oluşturmak temel vizyonumuzdur.