Amaç
Üniversitenin idari teşkilatının üst kademesi olan Genel Sekreterlik Makamı, Üniversite teşkilatında bulunan birimlerin verimli bir şekilde uyumlu ve düzenli olarak ahenk içerisinde çalışmasını koordine eder.