Genel Bilgi
2547 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre; Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kararnamenin 27. maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatla ilgili açıklamasında Üniversitelerde merkez yönetimin başında Genel Sekreter ihdas edilmiştir.